Jak skutecznie wyznaczać cele w przedsiębiorstwie? – metoda SMART

Metoda SMART jest jedną z najbardziej popularnych metod w identyfikacji skutecznych celów.  Sprawdza się zarówno w przypadku projektów  biznesowych jak i prywatnych.

Cel jest SMART jeśli spełnia 5 następujących kryteriów:

 • Specific (konkretny);
 • Measurable (mierzalny);
 • Attainable (osiągalny);
 • Relevant (istotny);
 • Time bound (określony w czasie).
 1. Specific – konkretny

Cel musi być konkretny, jasno zdefiniowany. Zwiększa to szansę jego osiągnięcia. Ogólne cel, taki jak „chcemy zwiększyć sprzedaż” jest trudny do realizacji. W sprecyzowaniu celu pomogą następujące pytania:

 • Jaki rezultat chcemy osiągnąć?
 • W jakim czasie (ramy czasowe)?
 • W jaki sposób?
 • Z kim chcemy realizować cel?
 • Gdzie chcemy osiągnąć cel (miejsce)?
 • Dlaczego chcemy osiągnąć ten cel (szczególne powody i korzyści z realizacji celu)?
 • Jakie są ograniczenia tego celu?
 • Jakie koszty musimy ponieść aby osiągnąć ten cel?

Przykład:

Cel Ogólny: chcemy rozwijać naszą firmę.

Cel SMART: chcemy zdobyć 10 klientów dla firmy poprzez marketing w mediach społecznościowych.

 1. Measurable (mierzalny)

Następnie, zdefiniujmy dokładnie w jaki sposób zmierzymy postępy w osiągnięciu celu. Warto stworzyć konkretne policzalne kryteria (np.: ile?, ilu?). Dzięki temu wiemy dokładnie na jakim etapie realizacji celu jesteśmy. W określeniu mierzalnego celu warto zastanowić się nad pytaniami:

 • Skąd będziemy wiedzieli, że cel jest osiągnięty?
 • Jak zmierzymy osiągnięcie celu i w jakim czasie?

Przykład:

Cel ogólny: chcemy zwiększyć sprzedaż w firmie.

Cel SMART: w pierwszym kwartale 2018 chcemy zwiększyć sprzedaż w firmie o 20%.

 1. Attainable (osiągalny)

Cel osiągalny jest realistyczny i praktyczny. Do realizacji celu potrzebujemy konkretnych zasobów (m.in. finanse, czas, wiedza, umiejętności, doświadczenie). Czasami cele są ambitne, ale niemożliwe do realizacji w danym czasie.

W wyznaczaniu celu warto pomyśleć nad pytaniami:

 • Jakich zasobów potrzebujemy aby osiągnąć cel?
 • Jakie zasoby już posiadamy?
 • Jakich zasobów nie posiadamy ?
 • Kto może nam pomóc w realizacji celu?

Przykład:

Cel ogólny: Chcemy zwiększyć trzykrotnie dochód ze sprzedaży produktów naszej firmy w stosunku do poprzedniego roku.

Cel SMART: Chcemy zwiększyć o 20% dochód ze sprzedaży produktów naszej firmy w stosunku do poprzedniego roku.

 1. Relevant (istotny)

Cel powinien być zgodny z naszym profilem działalności oraz ogólną wizją, strategią biznesową oraz wartościami organizacji.  Następnie warto zastanowić się nad sposobem realizacji celu. Przykładowe pytania:

 • Czy to jest właściwy czas do realizacji tego celu?
 • Czy cel jest zgodny ze strategią naszej organizacji?
 • Jak rozszerzyć sieć sklepów?
 • Jak zwiększyć liczbę klientów?

Przykład:

Cel Ogólny: Chcemy zwiększyć sprzedaż w Internecie.

Cel SMART: Chcemy zwiększyć sprzedaż w Internecie poprzez rozbudowę funkcjonalności sklepu internetowego.

 1. Time bound (określony w czasie).

Cel powinien mieć wyznaczony termin realizacji. Konieczne jest także określenie czasu potrzebnego na realizację poszczególnych działań.

 • Kiedy osiągniemy cel?
 • Kiedy zaczniemy realizować cel?
 • Co zrobię dzisiaj?
 • Co zrobię w następnym tygodniu?
 • Co zrobię w następnym miesiącu?

Przykład:

Cel Ogólny: Planujemy zwiększyć sprzedaż o 20%.

Cel SMART: Planujemy zwiększyć sprzedaż o 20% do 31.03.2018 r.

 

22 komentarze “Jak skutecznie wyznaczać cele w przedsiębiorstwie? – metoda SMART”

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *