Coaching

Co to jest coaching?

Coaching jest procesem, który służy wsparciu Klienta w rozwoju osobistym i zawodowym, w szczególności poprzez rozwój jego mocnych stron, zdefiniowanie celów oraz sposobów ich realizacji.

Czym coaching nie jest?

Coaching nie jest terapią, doradztwem, szkoleniem ani mentoringiem.

Co można uzyskać dzięki coachingowi?

 • świadomość własnego potencjału;
 • umiejętność podejmowania decyzji;
 • świadomość celów oraz potrzeb;
 • rozwój kompetencji zawodowych i kariery;
 • wzrost motywacji i chęć podejmowania nowych wyzwań;
 • proaktywność i pewność podejmowanych decyzji;
 • zwiększenie zaradności i elastyczności w działaniu;
 • umiejętność radzenia sobie z porażkami;
 • zmianę ograniczających przekonań;
 • przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu;
 • zwiększenie kreatywności w rozwiązywaniu problemów.

Jak wygląda coaching?

Coaching trwa zwykle od 6-10 sesji, w zależności od omawianych zagadnień.

Moja oferta w zakresie coachingu jest skierowana do kadry zarządzającej, liderów, menedżerów w organizacjach, właścicieli mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz klientów indywidualnych nastawionych na efektywny rozwój zawodowy.

Jako coach wspieram moich Klientów w obszarach:

 • rozwój działalności firmy (wprowadzanie nowych usług, pozyskiwanie nowych klientów, ekspansja na nowe rynki);
 • wyznaczanie celów i osiąganie sukcesów;
 • podniesienie kompetencji w zakresie sprzedaży;
 • zarządzanie czasem;
 • rozwój umiejętności menedżerskich.

Sesje coachingowe mogą odbywać się:

 • u Klienta lub w miejscu przez niego wskazanym;
 • poprzez komunikator Skype;
 • telefonicznie.

Jako dyplomowany coach pracuję zgodnie ze standardami etycznymi International Coach Federation, dlatego gwarantuję najwyższą jakość prowadzonych przeze mnie sesji coachingu.