Doradztwo

Zarządzanie projektami w organizacjach:

Doradzam moim Klientom w następujących kwestiach:

 • Jak efektywnie planować projekty (pomysły, wizja projektu, harmonogram, priorytety)?
 • Jak zarządzać budżetem?
 • Jak zorganizować zespół (delegowanie zadań,  kierowanie zespołem, rozmowy kwalifikacyjne,  komunikacja, problemy w zespole)?
 • Jak zarządzać jakością?
 • Jak zarządzać efektywnie czasem?
 • Jak zarządzać ryzykiem w projekcie?
 • Jak zarządzać zmianą?
 • Jak monitorować projekt?
 • Jak przeprowadzić ewaluację projektu?.

Protokół dyplomatyczny i etykieta w biznesie:

Doradzam moim Klientom w następujących kwestiach:

 • Sztuka autoprezentacji, wizerunek własny oraz reprezentowanej organizacji.
 • Wizerunek w miejscu pracy ( m.in. kreowanie wizerunku, dress code).
 • Podstawowe zasady korespondencji (tworzenie listu formalnego i nieformalnego).
 • Etykieta telefoniczna (zasady prowadzenia rozmów przez telefon, używanie poczty głosowej oraz automatycznej sekretarki).
 • Netykieta- zasady komunikacji elektronicznej (Internet, email , media społecznościowe).
 • Różnice kulturowe w biznesie.