NAJBLIŻSZE SZKOLENIE

PROFESJONALNA ASYSTENTKA

  8 czerwca 2018 r. Warszawa

(promocyjna cena 500 zł brutto przy zgłoszeniu w terminie do 25 maja br. )

ADRESACI SZKOLENIA

Szkolenie adresowane jest do pracowników sekretariatów oraz osób zainteresowanych podjęciem pracy na stanowisku Asystentki/Sekretarki.

KORZYŚCI

  • zdobycie umiejętności kreowania profesjonalnego wizerunku w pracy;
  • poznanie zasad etykiety biznesu;
  • rozwój umiejętności interpersonalnych, poznanie metod komunikacji z klientami;
  • nauka sposobów efektywnego zarządzania czasem,planowania i organizowania pracy, określania priorytetów;
  • Konsultacje telefoniczne/on-line z Ekspertkami, przez miesiąc od dnia szkolenia.

PROGRAM SZKOLENIA

1. Wprowadzenie
• Podstawowe zasady etykiety i praktyczne zastosowanie w biurze
 

2. Profesjonalny wizerunek Asystentki
• Zasady profesjonalnego ubioru
• Kreowanie indywidualnego stylu
• Indywidualna analiza kolorystyczna i instruktaż wizażu

3. Komunikacja 
• Zasady precedencji (powitania i przedstawiania się)
• Komunikacja niewerbalna
• Efektywna komunikacja z szefem, wspłpracownikami, klientami
• Podstawowe zasady korespondencji (tworzenie listu formalnego i nieformalnego)
• Etykieta telefoniczna (zasady prowadzenia rozmów przez telefon, używanie poczty głosowej oraz automatycznej sekretarki)
• Netykieta- zasady komunikacji elektronicznej (Internet, email , media społecznościowe) 

4.Przyjmowanie gości w organizacji
•Organizacja spotkań
•Zaproszenia 

5.Zarządzanie czasem
•Sztuka wyznaczania i realizowania celów (metoda SMART, analiza SWOT)
•Techniki  organizacji i zarządzania sobą w czasie (zasada Pareto, zasada 40/60, zasada Alphen, metoda Eisenhowera)
•Aplikacje i programy przydatne w organizacji pracy

6. Podstawy etyki w pracy
7.Podsumowanie szkolenia

KOSZT: 800 zł brutto ( promocyjna cena  500 zł  od osoby przy zgłoszeniu w terminie do 25 maja br.)

Cena obejmujeuczestnictwo w szkoleniu,   materiały szkoleniowe, przerwy kawowe,  lunch, certyfikat ukończenia szkolenia,   konsultacje telefoniczne/on-line z  Ekspertkami, przez miesiąc od dnia  szkolenia. 
RABATY:
5% za zgłoszenie kolejnej osoby;
10% za zgłoszenie (3-5 osób);
15% za zgłoszenie powyżej 5 osób.

Informacje i zapisy

nr tel.: 600 135 336

mbukowska@sterbiznesu.pl