Szkolenia

W biznesie towarzyszy mi zasada: „Po pierwsze Klient”. W praktyce oznacza to, że program szkolenia dostosowuję do rzeczywistych potrzeb i oczekiwań Klienta. Specjalizuję się w dwóch obszarach szkoleń. Po pierwsze związanych z zarządzaniem projektami  w zakresie metodyki Agile Project Management. Drugim obszarem szkoleń  jest profesjonalizm w biznesie  (m.in. etykieta w biznesie, profesjonalny sekretariat oraz obsługa klienta).

 

Poniżej przedstawiam listę przykładowych tematów szkoleń:

  • Zarządzanie projektami;
  • Zarządzanie czasem;
  • Zarządzanie zmianą;
  • Zarządzanie ludźmi;
  • Zarządzanie informacją w organizacji;
  • Etykieta w biznesie i protokół dyplomatyczny;
  • Profesjonalne prowadzenie Sekretariatu);
  • Profesjonalna obsługa klienta.

Szkolenia są realizowane w formule zamkniętej lub otwartej .

Szkolenia zamknięte

Realizuję szkolenia wyłącznie dla pracowników Państwa organizacji (firmy, instytucji państwowej oraz pozarządowej). Szkolenie odbywa się w czasie i miejscu dogodnym dla Klienta. Każda organizacja jest wyjątkowa. Ma unikalną specyfikę wynikającą z jej profilu działalności, wielkości firmy, zasobów oraz sposobu zarządzania. Mając na uwadze powyższe czynniki, dla moich Klientów tworzę autorskie projekty szkoleniowe dostosowane do Ich oczekiwań. Wspólnie z Klientem analizuję potrzeby organizacji oraz definiuję cele szkoleń. Wiem, że dzięki temu szkolenia przynoszą świetne rezultaty. Dodatkowo po realizacji szkolenia zapewniam uczestnikom szkolenia wsparcie w postaci konsultacji telefonicznych i mailowych.

Realizuję także szkolenia w formule „jeden na jeden” (na zamówienie organizacji lub osób prywatnych).  Takie szkolenie jest niezwykle efektywne, gdyż uczestnik  nie tylko zdobywa praktyczną wiedzę, ale indywidualnie ćwiczy nowe umiejętności.

Szkolenia otwarte

Realizuję szkolenia dla wszystkich Klientów indywidualnych, a także dla firm i instytucjach publicznych, które chcą przeszkolić pracowników. Realizowane przeze mnie szkolenia wyróżnia praktyczna, warsztatowa metodologia przekazywania wiedzy, która ma dostarczyć uczestnikom konkretną wiedzę i umiejętności przydatne w pracy zawodowej. Uczestnicy otrzymują materiały dydaktyczne oraz certyfikaty.